top of page

Kurset Tona

Të përshtaten ty!

Kursi i plote i fotografise 

Niveli: Avancuar

Mosha: Mbi 16 vjec

Kohëzgjatja: 4 muaj

Herë/javë: 2 

Kurs fotografie per femije

Niveli: Fillestar

Mosha: 10-15 vjec

Kohëzgjatja: 4 muaj

Herë/javë: 1 

Kursi i Photoshopit

Niveli: Fillestar

Mosha: Mbi 16 vjec

Kohëzgjatja: 1 muaj

Herë/javë: 3

Kursi i plote i fotografise 

Niveli: Avancuar

Mosha: Mbi 16 vjec

Kohëzgjatja: 4 muaj

Herë/javë: 2 

Kurs fotografie per femije

Niveli: Fillestar

Mosha: 10-15 vjec

Kohëzgjatja: 4 muaj

Herë/javë: 1 

Kursi i Photoshopit

Niveli: Fillestar

Mosha: Mbi 16 vjec

Kohëzgjatja: 1 muaj

Herë/javë: 3

bottom of page